• Superior Public Relations

    A team of experienced professionals in public relations and public affairs, corporate communications and marketing consulting

  • VMC

    Valuable services you can trust

    Founded in November 2004. Professional approach. Expert in Public Affairs

                                                                                                              VMC

ВМК предлага консултантски услуги от стратегическо значение на своите клиенти, които желаят да станат част от бързо развиващите се капитални пазари и да работят с различни медии, регулативни органи и акционери.

Ние поддържаме ефективни и бързи комуникации в разнообразни професионални области, с които си взаимодействаме и работим ежедневно.

Нашите клиенти имат възможност да се възползват от широкообхватния ни опит в сфери като медийните технологии, телекомуникациите, финансовите услуги, транспорта и туризма, развлекателната и автомобилната индустрии, търговския сектор и търговията с бързо оборотни стоки, здравеопазването, енергетиката и общественополезните услуги, както и в сферата на образованието.